Rinkrank – Luk Duflou

25,00

32 p. – b&w – 19 x 26 cm – linen hardcover.
+ American dust jacket (in two colours offset printed poster).
Bries – 2023 – ISBN 9789461740397

Zonder woorden / Without text

 

 

Beschrijving

Scroll down for the English introduction

In ’90-’91 creëert grafisch kunstenaar Luk Duflou (BE) zijn versie van het oude sprookje Rinkrank: het wordt een beeldende vertelling in 24 houtsneden.
Tweeëndertig jaar later verschijnt Luk Duflous bewerking voor het eerst als reguliere boekuitgave, met tekeningen op ware grootte.

Luk Duflou is een verhalenverteller in woord en beeld. In zijn sprookjesachtige vertellingen verwerkt hij op een pientere wijze fijnzinnige humor. Zijn houtsnedes zijn uiterst gedetailleerd en een lust voor het oog. Men kan er zijn bewondering voor de Japanse houtsnede en middeleeuwse grafiek in terugvinden, en eveneens knipogen naar populaire cultuur.

Rinkrank, een fijnzinnig en mooi uitgegeven boek voor liefhebbers van grafiek in het algemeen en houtsnedes in het bijzonder!


In ’90-’91, graphic artist Luk Duflou (BE) created his version of the old fairy tale Rinkrank: it resulted in a visual story in 24 woodcuts.
Thirty-two years later, Luk Duflous’ adaptation appears for the first time as a regular book edition, with full scale drawings.

Luk Duflou is a storyteller in words and images. He cleverly incorporates subtle humor into his fairytale stories. His woodblock prints are extremely detailed, a feast for the eyes. One can see his admiration for the Japanese woodblock print and medieval graphics in them, and references to popular culture.

Rinkrank, a book for lovers of graphic art in general and of woodcuts in particular!